Photography

Lam Thi Bui

December 27, 1933 ~ May 25, 2021 (age 87)

Obituary

All services are private for family only.  The time listed below is to aid in sending flowers to the family.

CÁO PHÓ

 

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, quý thông gia và quý bạn bè thân hữu gần xa. MẸ, BÀ NỌI, BÀ NGOẠI, BÀ CỐ của chúng tôi là:

 

Bà BÙI THỊ LẮM

Pháp Danh HOA HẠNH

Sinh Ngày 27 Tháng 12 Năm 1933

Đã mãn phần vào sáng Ngày 25 Tháng 5 Năm 2021

 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 89 TUỔI

 

Linh cữu được quàn tại Lauck & Velhof Funeral & Cremation Services

1458 Meridian St, Indianapolis, IN 46225, 317-636-6655

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

Trưởng Nữ: Đoàn Mỹ Anh

Thứ Nữ: Đoàn Thị Ngọc Sương, các con và cháu

Trưởng Nam: Đoàn Vĩnh Thoa, các con và cháu

Thứ Nữ: Đoàn Thi Ngọc Xoa

Thứ Nữ: Đoàn Thị Phượng

Thứ Nam: Đoàn Vĩnh Phong, vợ và các con

Thứ Nữ: Đoàn Thị Lan Phương, chồng và các con

Thứ Nam: Đoàn Vĩnh Phú, vợ và con

 

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Lam Thi Bui, please visit our floral store.


Services

Funeral Service
Saturday
May 29, 2021

11:00 AM
Lauck & Veldhof Funeral Home
1458 S. Meridian Street
Indianapolis, IN 46225

© 2021 Lauck & Veldhof Funeral and Cremation Services. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy